Nästa miljösatellit på väg till rymden med västsvensk teknologi. Satelliten Jason-3 skall, med en ny generation av instrument, förse oss mer detaljerad information om vädret och om havens tillstånd.

– Jason 3 är det senaste tillskottet i en världsunik serie av miljösatelliter. Jason-mätserien är mycket betydelsefull för klimatforskningen, planeringen och anpassningen till ett förändrat klimat”, säger Thomas Klein, klimat- och Copernicus-ansvarig vid Havs- och Vattenmyndigheten.

Det är den fjärde satelliten i programmet som är ett samarbete mellan USA, Frankrike och Eumetsat (Europeisk organisation för nyttjande av meteorologiska satelliter). Huvudleverantör är Thales Alenia Space. RUAG Space är Europas största, oberoende leverantör av rymdprodukter till branschen med 1180 anställda på åtta orter i Schweiz, Sverige, Finland och Österrike. 2014 hade RUAG:s rymddivision en omsättning på 265 miljoner Euro.