Quality Hotel Globe blir nästa hotell att installera en solcellsanläggning på taket till sin verksamhet. Anläggningen på ca 50 kW kommer årligen producera ungefär lika mycket energi som går åt för att ladda 550 Tesla-bilar. Quality Hotel är är en av Nordens största hotellkedjor med över 60 hotell i Norge, Sverige och Danmark. Alla hotell är ISO 14001 miljöcertifierade. Quality Hotel är en del av Nordic Choice Hotels.

Solcellerna blir en viktig del i hotellets övergripande ”WeCare”-arbete. Nordic Choice WeCare arbete handlar om hur en verksamhet kan påverka människor, miljö och samhälle genom att skapa möjligheter för människor i och utanför verksamheten och skapa minsta möjliga miljöpåverkan i hela värdekedjan.

– Det här är en satsning som ligger helt i linje med vårt övriga hållbarhetsarbete kring människor, miljö och samhälle. Vi vill visa att vi gör vad vi kan för att bidra till en hållbar framtid och hoppas att andra inspireras till att göra samma sak. Sen är det ju väldigt häftigt att kunna säga att vi producerar egen el på taket!, säger Tina Hedman, Hotelldirektör på Quality Hotel Globe.

Genom ett energiköpsavtal kommer Eneo se till att man uppnår det fulla affärsvärdet utan att utsätta sig för juridiska eller hållbarhetsmässiga risker. Eneo samarbetar sedan tidigare med andra hotell inom Nordic Choice Hotels och är mycket stolta över att även få förtroende från Quality Hotel Globe.

– Quality Hotel Globe delar vår syn på solceller och tror att fler kommer göra denna typ av satsningar i framtiden. Med det här beslutet har de inte bara sett till att de ligger i framkant, utan också säkrat en hållbar leverans över tid. Förhoppningsvis kommer vi se många solcellsanläggningar i globenområdet framöver,säger Eric van Alpen på Eneo Solutions.